Sandomierskie Centrum Kultury realizuje swoje zadania poprzez:

1. Edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę.
2. Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie i udostępnianie dóbr kultury.
3. Edukację historyczną i patriotyczną.
4. Tworzenie warunków dla kultywowania folkloru, rozwoju rękodzieła ludowego i artystycznego.
5.Organizowanie różnorodnych form pracy z zakresu kultury, przy współudziale przedszkoli, szkół, organizacji społecznych, stowarzyszeń oraz instytucji artystycznych.
6. Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego.
7. Wypracowanie i upowszechnianie nowych form i metod pracy w kulturze, szczególnie przy wykorzystaniu nowoczesnych środków techniki.
8. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu innym uzależnieniom i patologiom społecznym.
9. Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej oraz innych obiektów użyteczności publicznej.
10. Prowadzenie współpracy kulturalnej z miastami partnerskimi za granicą.

Sandomierskie Centrum Kultury może ponadto na zasadach określonych w odrębnych przepisach organizować i prowadzić:
1. Ogniska artystyczne, koła i kluby zainteresowań.
2. Spektakle, koncerty, odczyty, wystawy, itp.
3. Projekcje filmów fabularnych, dokumentalnych i lektur szkolnych.
4. Imprezy rozrywkowe i impresariat artystyczny.
5. Działalność wystawienniczą, poprzez tworzenie galerii sztuki.
6. Działalność wydawniczą, informacyjną i promocyjną.
7. Działalność medialną (lokalna rozgłośnia, telewizja, pismo).
8. Profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania innym uzależnieniom i patologiom społecznym dzieci, młodzieży i dorosłych, kół zainteresowań oraz ognisk artystycznych.
9. Inne formy działalności kulturalnej, rozrywkowej, rekreacyjnej i turystycznej

W placówkach Sandomierskiego Centrum Kultury realizujemy zadania w zakresie szeroko rozumianej edukacji artystycznej dzieci, młodzieży i dorosłych (warsztaty fotograficzne, taneczne, plastyczne, teatralne, muzyczne, itp.).

Wszystkie zajęcia prowadzone są przez wyspecjalizowaną i doświadczoną kadrę instruktorską.

Szczegóły dotyczące poszczególnych zajęć znajdą Państwo z poszczególnych zakładkach w menu pionowym

 

Grudzień 2022
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1